3PL ניהול מחסן בונדד

ניהול מחסן ניהול מחסן ערובה לפי דרישות המכס.

ניהול לקוחות והסכמים מיוחדים, תנועות כניסה, הוצאות ועבודות מיוחדות, הפקת חשבוניות ונספחים, דוחות מלאי ובקרה.
אתר אינטרנט דינמי להצגת יתרות ותנועות עבור בעלי טובין.

התוכנה פועלת במספר רב של מחסני בונדד.

המערכת מאפשרת לספק שירותים טובים יותר ללקוחות בהתאם לדרישות השוק התחרותי בו אתם נמצאים, וזאת תוך כדי חיסכון משמעותי בכוח-אדם.

פונקציות מרכזיות:

קובץ בקרה ראשי

מאפשר הגדרת פרטי החברה ושיטות העבודה כגון:

 • סוג מחסן : חופשי/בונדד.
 • פרטי הנה"ח לממשק: שם התוכנה, סוג תנועה, כרטיסי הכנסות ועוד.
 • הכנסות: סעיף יחיד או ריבוי סעיפים.
 • פורמט לנספח לחשבונית (3 פורמטים שונים)
 • ניהול איתורים: יש/אין, הגדרת מחסן קבלה.
 • שטח מחסן.
 • ניפוקים: אסמכתא לקוח חובה – כן/לא,
 • סדר בחירת פריטים לניפוק.
 • שיטת ניהול נפח ומשקל: פריט/גושי.
 • בקרות על תאריכי כניסה ויציאה.
 • שיטת משלוחים, כגון קבצים יומיים לחברת "משלוחים כץ".
 • הגדרות עבור מודול ניהול מכולות.
 • תעודות כניסה ויציאה: אפשרויות בקרה, הדפסות ועוד.
 • נתוני ברירות מחדל לייעול הזנת נתונים במסכי קלט.
 • הגדרות רבות המאפשרות לבצע תפירה אישית לצרכי המשתמש.
טבלאות תשתית
 • כותרות טפסים ונומרטורים – מאפשר להגדיר כותרות, סיפרור לטפסים וחשבוניות, מספר עותקים, בחירת לוגו חברה להדפסה במסמכים ועוד.
 • שערי מטבע.
 • הגדרת סעיפי חיוב לשימוש בחשבוניות
 • הערות וטקסטים קבועים להדפסה בתעודות וחשבוניות, תיעוד פעולות ועוד.
 • עובדים.
 • נהגים.
 • יישובים.
 • איתורים.
לקוחות
 • ניהול כרטסת לקוחות, מובילים, ספקים, סוכנים, קבלנים.
 • ניהול כרטסת "לקוחות סופיים" (יעד למשלוח) כולל אפשרות של קליטת קובץ אקסל עבור פרטי הלקוחות של היבואן.
 • הגדרות וביקורות ברמת לקוח כגון:
  • ניהול 3 יתרות מלאי לפי ניתוח מותאם ללקוח.
  • בקרות איתורים, הכוללת טבלת איתורים ללקוח.
  • סדר ניפוק פריטים.
  • שיטת ניהול נפח ומשקל: פריט/גושי ועוד.
 • הסכם ברירת מחדל ללקוח
 • שער מט"ח: שער יציג, שער מכס, שער ללקוח.
 • % הנחה.
 • משלם אחר (סוכן).
 • פורמט נספח לחשבונית (3 פורמטים שונים).
 • שיוך לענפים מסחריים.
 • עיכוב מנהלי – חוסם הוצאת סחורה.
 • פעילות שיווק.
 • איש מכירות.
הסכמים
 • מס' הסכמים ללקוח – ניהול הסכמים תפורים לכל לקוח כולל עבודות נלוות או מיוחדות.
 • ניהול הסכמים ברמת לקוח / גוש.
 • מחירי אחסנה ב-$, ₪, או מדד מחירים לצרכן.
 • 2 תקופות חיוב ותעריפים שונים עבור אחסנה וביטוח. (מינימום לחיוב ותקופה נוספת).
 • סכום מינימום לחיוב בחשבונית: אחסנה, ביטוח, אחסנה+ביטוח.
 • אפשרות לחיוב יומי לפי סוג אריזה.
 • חיוב קבוע בגין ניהול מלאי (כללי, לפי גוש).
 • חיוב קבוע בגין רשימון כניסה והתרה (בונדד).
 • ביטוח: חיוב חודשי או לפי תקופות איחסון.
 • עמלת סוכן.
 • עבודות מיוחדות/נוספות – גמישות מלאה בסעיפי חיוב, גמישות מלאה במטבעות, סעיפי חובה בכניסה ו/או יציאה.
 • הדפסת הצעות מחיר / הסכמים.
שוטף
 • ניהול מכולות – משלב הכניסה עד יציאת המשאית.
 • כניסות / יציאות (בונדד – רשימונים)
 • כרטיס גוש
 • הפקת תעודות: כניסה, קליטת טובין במחסן, הוראת ניפוק, תעודת הוצאה.
 • תפריטים מיוחדים לאנשי שטח: תפריט שער ומחסן.
 • קליטת קובץ פריטים של הלקוח כולל נתוני נפח, משקל, ברקוד. בפורמט excel.
 • קליטת תעודות כניסה מלקוחות במבנה excel.
 • ניהול איתורים.
 • בונדד – תעודות פיצול, ניהול סחורה משועבדת לטובת בנק (תעודת פיקדון). טובין בלתי נטבעים, הוצאה למכון התקנים.
 • בכל לקוח או גוש ניתן להגדיר עיכוב מנהלי עקב חוב, עיכוב מכס ו/או עיכוב לפי דרישת בנק.
 • ניהול גושים לפי דרישות המכס.
 • הפקת מדבקות בר-קוד לפריט.
 • ניהול מלאי לפי איתורים, קוד פריט (מק"ט לקוח / ספק), קוד פריט בגוש, תאריך כניסה, תאריך פג תוקף, מנת יצור, מספר צ’ כגון מספר רכב, שילדה וכו’.
 • קליטת הזמנות מלקוחות במבנה excel כולל בקרה ויומן.
 • ניהול הזמנות.
 • ניהול קווי הפצה. (כולל ממשק לחברת משלוחים כץ).
 • ניהול רכבים.
דוחות
 • הפקת דוחות לexcel- ושליחת דוחות וקבצים ב- e-mail.
 • ייצוא כל טבלאות המערכת ע"י המשתמשים לפורמטים הבאים: html, xml, xls כולל אפשרות של חיתוך נתונים, שליטה בעמודות ומיונם.
 • הפקת דוחות יתרות מלאי ותנועות לפי חתכים שונים.
 • דוחות ניהול הובלות.
 • דוחות ניהול מכולות.
 • דוח הכנסה למטען במ"ר.
 • דוח תפוקת מלגזות.
 • דוחות ביטוח למכס ולחברת ביטוח.
 • דוחות הנהלה בנושאי: הכנסות, הסכמים, מלאי, ניצולת שטח וכו’.
חשבוניות
 • חישוב והפקת חשבונית בצורה אוטומטית – חשבונית חודשית יחידה לכל הגושים של הלקוח.
 • אפשרות להפקת חשבונית לגוש בודד.
 • אפשרות להפקת חשבון חיוב / זיכוי כללי
 • העברת נתונים להנה"ח חיצונית (חשבשבת, עידן, פיננסית, ריווחית, זימרת, SAP).
 • תחזית הכנסות לסוף חודש לפי יתרות נוכחיות.
 • הפקת מדבקות עבור חשבוניות שהופקו.
 • דוחות הכנסה: רשימת חשבוניות, עבודות לפי לקוח/סעיף וכו’, ריכוז חודשי, עמלות סוכנים, מכירות לעוסקי רש"פ, הכנסות לתקופה ועוד.
 • דוח עלויות עבודה.
 • הפקת חשבוניות ב"מבנה אחיד" – ע"פ דרישות מס הכנסה.
שאילתות מצב אינטרנט

מודול הפצה לבית הלקוח הסופי

מאפייני קבלני משנה והסכמים

ממשק להנהלת חשבונות

ניהול מלאי מכולות

תפריט שער מחסן

מאפייני לקוחות והסכמים

הפקת חשבוניות

ניהול מלאי פריטים

ממשקי לקוחות

ארכיון מסמכים

מאפייני מובילים והסכמים

מודל ריווחיות

הרשימה הנ"ל של אפשרויות תוכנה , הינה חלקית בלבד.
התוכנה  בעלת גמישות גבוהה מאד הן מצד המשתמש והן מצד היכולת לבצע התאמות ספציפיות לדרישות הלקוח.
התוכנה מתעדכנת באופן שוטף בתוספות ובשיפורים בהתאם לדרישות הדינמיות של ענף הלוגיסטיקה.