ניהול הובלות

ניהול הובלת מכולות ומטענים כללים ע"ג משאיות או רכבת ישראל.

ניהול לקוחות והסכמים מיוחדים, כולל הפקת הצעות מחיר, הפקת חשבוניות ונספחים, העברת נתונים להנה"ח.
שידור נתונים לרשות הנמלים.

פונקציות מרכזיות:

ניהול הסכמים/ מחירונים/ לקוחות
 • לפי קו תובלה
 • לפי סוג מטען
 • חיובים מיוחדים: מנוף, סבלות, המתנות וכדומה.
 • הדפסת הצעות מחיר.
 • ניהול כרטסת לקוחות ומובילי-משנה
 • פרטי הלקוח, אנשי קשר, מס' טלפון
 • קשר לקובץ הסכמים כול הנחה או תוספת אחוזים למחיר הרשום בהסכם
 • תנאי אשראי
 • מבנה הדפסות חשבונית
 • קשר לקובץ אוניות
ניהול הזמנות וסידור עבודה
 • רישום הזמנה להובלה בודדת או ל"הזמנת" גג" למספר הובלות עם מאפיינים זהים
 • מעקב ריקון מכולות מלאות והחזרתן ריקות לדפו או לנמל
 • זיווג מכולות 20'
 • שיבוץ הובלה למשאית
 • עדכון שלבי ביצוע הזמנה
 • קליטת שטרי מטען
 • שאילתא לבירור מצב הזמנה לפי חתכים שונים
 • שוח הובלות לפי לקוח, מוביל, תקופה ועוד
 • שוח תרומה לפי לקוח ומוביל
חשבוניות
 • הפקת חשבוניות מס בגין הובלות שבוצעו בתקופה ממושכת
 • ניתן להפיק חשבוניות באנגלית (עבור חברות ספנות)
 • הפקת ריכוז חשבוניות לפי לקוח ו/או תקופה
 • יצירת קובץ ממשק להנהלת חשבונות
 • הפקת חשבון פרו-פורמה למובילי-משנה
 • הפקת דוח תמחירי (דוח תרומה) ברמת הובלה בחתך לקוח, מוביל או קו
ניהול צי רכב
 • אינדקס רכבים עם עשרות מאפיינים כולל קילומטרג' לפי תאריכים וצריכת סולר
 • התראות לפי רכב
 • אינדקס נהגים
 • התראות לפי נהג
 • אירועים לפי נהג
 • טבלת סוגי התראות לביצוע
 • טבלת סוגי אירועים (היסטוריה)
ניהול רכש
 • רישום הזמנת רכש כולל הדפסת הזמנה
 • מעקב הזמנות רכש.
 • מעקב תיקונים ופריטים באחריות הספק
 • רישום חשבונות רכש לפי רכב
 • רישום חשבונות דלק
 • ריכוז הוצאות רכב לפי מוקדים תמחירים ותקופות
 • ניהול כרטסת ספקים
 • ניהול מחירון ספקים כולל השוואת מחירים
 • טבלת קבוצות סעיפי תמחור
 • טבלת סעיפי תמחיר
קובץ בקרה ראשי טבלאות תשתית

מאפשר להגדיר סביבת עבודה כגון פרטי חברת ההובלה, שיטת הנהלת חשבונות, נתוני ברירת מחדל לייעול הזנת נתונים במסכי קלט ועוד.

 • כותרות טפסים ונומרטורים – מאפשר להגדיר כותרות ומספרים לטפסים וחשבוניות
 • טבלת שערי מטבעות
 • טבלת ישובים
 • טבלת קווי הובלה
 • טבלת רכבים
 • טבלת נהגים
 • טבלת אוניות
 • טבלת נמלים
 • טבלת עובדים
 • טבלת נציגי מכירות
 • טבלת סעיפי חיוב
 • טבלת חומרים מסוכנים
חישוב מסלולים ומרחקים

שידורים לנמל
התוכנה עונה לדרישות של רשות הנמלים בכל הנוגע לשידור וקבלת קבצים