ניהול דפו מכולות

ניהול תיקון מכולות ומטענים כללים.
ניהול לקוחות והסכמים מיוחדים, כולל הפקת הצעות מחיר, הפקת חשבוניות ונספחים, העברת נתונים להנה"ח.
שידור נתונים לרשות הנמלים.

ניהול מלאי

קירור

תפריט הזמנות

מלאי מכולות

פונקציות מרכזיות:

ממשק הזמנות מלקוחות

שידורים לנמל

ניהול מלאי מכולות

מאפייני לקוחות וספקים

ממשקים עם חברות ספנות

מודול ניהול מכולות קירור

הפקת חשבוניות

תמחור תיקון מכולות

ניהול מחירונים

מודול שכירת מכולות

מודול מכירת מכולות

ממשק להנהלת חשבונות

מודול רכבת